Tahap Pemeriksaan Perkara

Tahap yang harus ditempuh setelah penuntutan adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan memeriksa perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Pemeriksaan dilaksanakan menurut ketentuan dalam undang-undang. Proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hakim bertindak sebagai pemimpin jalannya persidangan.

Comments