Awal pertentangan antara golongan komunis dan nasionalis di Cina

Pertentangan antara golongan komunis dan nasionalis di Cina bermula dari kebijakan Chiang Kai Shek yang memperkuat posisi kaum nasionalis dan Partai Nasionalis. 

Pertentangan tersebut berlangsung pada 1927–1949. Puncak pertentangan tersebut ditandai dengan pembentukan negara Republik Rakyat Cina (RRC) yang berideologi komunis oleh Mao Zedong pada 1949. 

Sementara itu, golongan nasionalis di bawah pimpinan Chiang Kai Shek yang berideologi nasionalis meninggalkan Cina dan mendirikan pemerintahan di Pulau Formosa.

Comments