Apa tipe tipe campuran budaya politik?

Tipe tipe campuran budaya politik adalah:

  1. Parochial Subject Culture, 
  2. Subject Partisipant Culture, 
  3. Parochial Partisipant Culture, 
  4. Civil Culture.

Comments